Reagim i vonuar por i qëlluar

Ramiz DërmakuJu shokë kryetar, i Komunës së Dardanës pos që i keni thyer rregullat e demokracisë, keni shkelur ( e po shkelni akoma) rëndë mbi ligjin.

Përgatiti : Ramiz DERMAKU

“Me dy shtator të vitit 2014, kryetari i Komunës së Dardanës z. Begzad Sinani, informoi qytetarët, se ne të gjitha shkollat në Komunën e Dardanës filloi procesi edukativo arsimor “. pastaj vazhdon drejtori; ” Menagjimi dhe koordinimi i arësimit parashkolor, fillor dhe të mesëm në Komunë, është prioriteti ynë.

Punësimi i mësimdhënësve dhe personelit tjetër të shkollave do të bëhet në pajtueshmëri me procedurat ligjore të MASHT-it .

Janë këto fjalët e Kryetarit të Komunës së Dardanës z. Begzad Sinani.

Ne e pyesim z. Begzad Sinani ?..,

Sa i keni ralizuar ju premtimet tuaja zuoti kryetar .., Ju z. kryetar i Kuvendit Komunal në Dardanë, Keni gabuar më shumë se sa të tjerët, (sepse nëse nuk gaboj ju jeni jurist. Ju pos që i keni thyer rregullat e demokracisë, keni shkelur rëndë mbi ligjin dhe ndoshta një ditë do të ballafaqoheni me ligjin.Se kush e ka shkelur ligjin dhe demokracinë, këtë e diejn ata që punojnë me ju.., dhe heshtin. – Zgjedhja e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve të instituticioneve në pajtueshmëri me procedurat ligjore për rekrutim dhe kriteret ligjore të përcaktuara nga MASHT-i.

– Planifikimi dhe koordinimi i zhvillimit parashkollor, fillor dhe atij të mesëm në Komunë, në konsultim me MASHT-in. do të bëhet.

– Regjistrimi dhe pranimi i nxënësve do të bëhet në pajtim me par e mos diskriminimit. Bënë trainimin e mësimdhënësve

Nxitë barazinë në mundësitë për të ndjekur arsimin parashkollor, arsimin e obliguar dhe të mesëm.

Përkujdeset për zhvillimin dhe aftësimin profesional të personelit në shkollat e komunës

Përkujdeset për zhvillimin dhe aftësimin profesional të personelit në shkollat e komunës

Përkujdeset për zhvillimin dhe aftësimin profesional të personelit në shkollat e komunës

Përkujdeset për zhvillimin dhe aftësimin profesional të personelit në shkollat e komunës..,etj. Po kalon edhe një vit që i ka skandu afati drejtorit të shkollës fillore “Sadri Misini” në Shipashnicë të Epërme. Kryetari i Kuvendit Komunal në Dardanë z. Begzad Sinani, nuk po e lejon që ish.drejtori i shkollës fillore “Sadri Misini” , Samet Rexhepi të merrë ani është i papërshtatshëm për z.Begzad Sinanin. Unë duke e ditur rëndës in e dhe rolin që luan drejtori i shkollës, në punën dhe sukseset e nxënësve dhe arsimtarëve, dhe duke shpresuar se z. Begzad Sinani, si jurist i diplomuar, e njeh ligjin dhe rregulloren e pranimit apo mos pranimit të drejtorit.., Ju jo që po e dëmtoni shkollën por po e pengoni punën e personelit arsimor si dhe zhvillimin e demokracisë, duke shkelur me të dy këmbët anën ligjore. Z. Kryetar , Begzad Sinani . Zoti kryetar..,ju duhet që të ktheheni vetëm pak minuta prapa dhe të mendoni se si vepronte regjimi serbë gjatë sundimit në Kosovë.

Sjelljet e tua opurtuniste, xhelozia, ngjyrat partiake, urrejtja, korrupsioni , shkelja e normave demokratike, familjarizmi, karrierizmi, ryshfeti etj janë të dëmshme edhe për ju si njeriu më i madhë i komunës, dhe 2 , kur mendoj se ju jeni jurist, dhe silleni kështu habitem, se si guxon dhe se si e lejon z. Begzad Sinani Kjo pasi që konkursi për pozitën e drejtorit të kësaj shkolle është anulua tre herë me arsyetimin se kandidatët nuk i kanë plotësuan kriteret për të qenë drejtor i kësaj shkolle shkolle.Ndersa në anën tjetër drejtori i Arsimi në Kamenicë, Agim Shkodra, deklaron se arroganca, mendjemadhësia, ego-ja, etja për të sunduar.., Zoti ,Kryetar ç’farë kushte kërkohen për shkollën e Shipashnicës, a po ju duket se kjo shkollë hoqi të zitë e ullirit nga regjimi kriminel serbo-s lla v. nuk honin disa komunistë axron s ev i cili ka thënë se ish-drejtori i kësaj shkolle aktualisht ushtrues detyre, nuk ka pasur licensë për arsim andaj komisioni intervistues ka anuluar konkursin.Unë edhe personalisht isha tzek kryetari i Komunës z. Begzad Sinani, për rastin në fjalë: Dhe ai në mes tjerash më tha, deri sa të jamë unë kryetar komune ai nuk mund të punoj apo nuk mund të zgjidhet drejtor ? ! Pra lexues të nderuar kjo përgjegje i ngjan përgjegjeve të cilat na i bënin “atdhetarët” simpatizantët dhe anëtarët e partisë Komuniste. Ai ka sqaruar se drejtori aktual nuk ka pasur asnjë kundërkandidat për këtë detyrë, andaj ka bërë ftesë të gjithëve që përmbushin kriteret që të aplikojnë.

“Ne nuk jemi të interesuar me shkel ligjin në fuqi, kështu që shkolla nuk ka drejtor po ka ushtrues detyre.., nuk mundemi me lënë shkollën pa menaxhim deri sa të zgjedhim drejtorin. Prapë do ta shpallim konkursin dhe kërkojmë nga ata që i plotësojnë kushtet të aplikojnë për këtë pozitë dhe shkolla të ketë drejtor”, ka thënë për Insajderin drejtori i Arsimit në Kamenicë, Agim Shkodra. Z. Agim Shkodra më vie keq që edhe ju jeni përkrahës i drejtorit edhe pse detyra e arsimtarit,profesorit, mësuesit janë të shenjëta. Një fjalë e popullit thotë. Shkollimi arsimimi i gjeneratave të reja është arma më e fortë për të ju vërsulë çdo armiku.Pastaj, z. Agim Shkodra , Citoj; “Ne nuk jemi të interesuar me shkel ligjin në fuqi, kështu që shkolla nuk ka drejtor po ka ushtrues detyre nuk mundemi me lënë shkollën pa menaxhim deri sa të zgjedhim drejtorin. Prapë do ta shpallim konkursin dhe kërkojmë nga ata që i plotësojnë kushtet të aplikojnë për këtë pozitë dhe shkolla të ketë drejtor”, ka thënë për Insajderin drejtori i Arsimit në Kamenicë, Agim Shkodra.

Po shihet kiart se z. Begzad Sinani, për qëllime që vetëm ai e di, po luan me kandidatin për drejtorë z. Isamet Rexhepi. Kur intelektualët tanë do të vetëdijësohen dhe të punojnë dhe do ti zbatojnë ligjin dhe metodat demokratike ? !. Unë mendoj se një pjesë e madhe e rinisë – studentëve që diplomuan pas luftës nuk janë të aftë për atë kualifikim. Dhe deri sa kryetai i komunes venddos se kush duhet të jetë drejtor në për shkollat tona, fëmijët, nxënësit dhe studentët tonë do të sillen kështu, sepsetek ata urejtja, xhelozia, familjarimi, njohtësia.., etj .,etj janë ushqimi i tyre. Një d itë do ta kuptosh se shkelja e normave, rregullave dhe ligjeve janë dukuri. Edhe një vërejtje zoti Kryetarë . Në qeverinë tuaj komunale, keni njerëz bagabond, arrogant, të pa karakter, injorant, bautakë, etj , të cilët para interesave kombëtare kanë venmdosur interesat personale, korruptive,