Paqja

Përgatiti: Valdet Fetahu

Paqja është natyra e pushtimit, sepse atëherë të dy palët fisnikrisht janë të mposhtura, dhe asnjë palë humbëse.

William Shakespeare

 

Sy për sy përfundon vetëm atëherë kur e gjithë bota verbohet.

Mohandas Gandhi

 

Paqe të plotë në mënyrë të barabartë mbretëron në mes të dy valëve mendore.

Swami Sivananda

 

Edhe paqja mund të blihet me çmim shumë të lartë.

Benjamin Franklin

 

Çdo qëllim, çdo veprim, çdo mendim, çdo ndjenjë e një eksperience, qoftë ajo me apo pa vetëdije të njohur, është një përpjekje për të rritur nivelin e qetësisë së mendjes.

Sydney Madwed

 

Prapa tërë imperializmit përfundimisht është individi imperialist, sikurse prape tërë paqes që përfundimisht është individi paqësor.

Irving Babbitt

 

Ai që jeton në paqe dhe qetësi nuk duhet të thotë se i di të gjitha apo i sheh të gjitha.

Benjamin Franklin

 

Unë besoj ne fenë Islame. Unë besoj në Allah dhe paqe.

Muhammad Ali

 

Unë mund t’ju premtoj se gratë duke punuar së bashku – të lidhura, të informuar dhe arsimuara – mund të sjellin paqe dhe prosperitet në këtë planetë të prishur.

Isabel Allende

 

Unë nuk e di nëse lufta është një epizodë gjatë paqes, apo paqja një epizodë gjatë luftës.

Georges Clemenceau

 

E ëndrroj një Afrikë e cila është në paqe me veten.

Nelson Mandela

 

Ndodhë të nxitem për të qenë në gjendje të përdori çfarëdo mistike për ta patur  më tej idenë e paqes.

Garrett Morris

 

Unë mendoj se është naive të lutemi për paqen botërore, nëse ne nuk do të ndryshojmë formën në të cilën jetojmë.

Godfrey Reggio

 

Mendoj se njerëzit aq shumë e dojnë paqen saqë ne njërën nga këto ditë qeveria është më mirë të largohet nga rruga e tyre dhe t’jua lë atyre ta kenë atë.

Dwight D. Eisenhower

 

Unë jam koncentruar në qëndrushmërinë e shëndetit, në pasjen e paqes, në lumturi, në të mbajturit mend se çfarë është e rëndësishme, në marrjen me natyrën dhe kafshët, në shpenzimin e kohës duke lexuar, në përpjekjen për të kuptuar universin, ku shkenca dhe shpirtërorja takohen.

Joan Jett

 

Nëse ata duan paqe, kombet duhet t’i shmangin pickimet që i paraprijnë të shtënave me topa.

Napoleon Bonaparte

 

Nëse ne nuk kemi paqe, kjo është sepse ne kemi harruar se i përkasim njëri-tjetrit.

Nëna Tereza

 

Nëse ju doni të bëni paqe me armikun tuaj, ju duhet të punoni me armikun tuaj. Pastaj ai bëhet partneri i juaj.

Nelson Mandela

 

Imagjinoni të gjithë njerëzit që jetojnë jetën në paqe. Ju mund të thoni se unë jam një ëndërrimtar, por nuk jam i vetmi. Unë shpresoj se një ditë ju do të na bashkoheni, dhe bota do të jetë si një.

John Lennon

 

Është bërë e pamundur për të hequr dorë nga iniciativa e çarmatimit,  pa braktisur gjithë aventurën e madhe të ndërtimit të një sistemi të paqes kolektive.

Arthur Henderson

 

Është një fakt për keqardhje që ne mund të sigurojmë paqen vetëm duke u përgatitur për luftë.

John F. Kennedy

 

Është më lehtë për t’i çuar njerëzit të luftojnë, të nxitet pasioni i tyre, se sa t’i frenosh dhe t’i orientosh kah veprimet e durueshme për paqen.

Andre Gide

 

Është çmenduri për delet të bisedojnë për paqe me një ujk.

Thomas Fuller

 

Nuk është e mjaftueshme për të folur për paqen. Njeriu duhet të besojë në të. Dhe nuk është e mjaftueshme vetëm për të besuar në të. Njeriu duhet të punojë në atë.

Eleanor Roosevelt

 

Le të ketë punë, bukë, ujë dhe kripë për të gjithë.

Nelson Mandela

 

Askush nuk mund t’jua sjellë paqen pëpos ju vetë.

Ralph Waldo Emerson

 

Jodhuna është gjëja e parë në besimin tim. Kjo është gjithashtu edhe gjëja e fundit në besimin tim.

Mohandas Gandhi

 

Në një jam i sigurtë, trupi nuk është masë e shërimit, paqja eshte masë.

Phyllis McGinley

 

Një gjë nuk ka nevojë për ndertesa, paraja, forca, dhe statusi për ta praktikuar Artin e Paqes. Parajsa është pikërisht aty ku ju qëndroni, dhe aty është vendi për të mësuar.

Morihei Ueshiba

 

Paqe dhe miqësi me të gjithë njerëzimin është politika jonë më e urtë, dhe unë uroj që ne mund të lejohemi të ndjekin atë.

Thomas Jefferson

 

Paqe dhe drejtësi janë dy anët e të njëjtës monedhë

Dwight D. Eisenhower

 

Paqja fillon me një buzëqeshje.

Nëna Tereza

 

Paqja nuk mund të arrihet përmes dhunës, ajo mund të arrihet vetëm përmes kuptueshmerisë.

Ralph Waldo Emerson

 

Paqja ka sprova të burrërisë shumë, të cilat lufta nuk i ka njohur kurrë.

John Greenleaf Whittier

 

Paqja është një udhëtim një mijë milshe dhe duhet të bëhet një hap në kohë të caktuar.

Lyndon B. Johnson

 

Paqja është vetvetiu shpërblim.

Mohandas Gandhi

 

Paqja është liria në qetësi.

Marcus Tullius Cicero

 

Paqja nuk është mungesë e luftës, ajo është një virtyt, një gjendje e mendjes, një prirje për dashamirësi, besim, drejtësi.

Baruch Spinoza

 

Paqja nuk është vetëm më  e mirë se lufta, por pafundësisht me e mundimshme.

George Bernard Shaw

 

Paqja rrallë është mohuar qetë.

Friedrich Schiller

 

Paqja është gjëja e parë që engjëjt kënduan.

John Keble

 

Paqja është kur nuk është me rëndësi si kalon koha.

Maria Schell

 

Njerëzit gjithmonë bëjnë luftë kur thonë se duan paqe.

David Herbert Lawrence

 

Puna e paqës kërkon shumë më shumë se sa duke e paraqitur me brushë pikture, gjëra ushqimore dhe me një apo dy tubacione nate.

Tony Snow

 

Forcat që e shtynë njerëzimin drejt unitetit dhe paqes janë të thella dhe të fuqishme. Ato janë materiale dhe natyrore, si dhe morale dhe intelektuale.

Arthur Henderson

 

Posedimi më i vlefshëm që ju keni është një zemër e hapur. Arma më e fuqishme mund të jeni ju si instrument i paqes.

Carlos Santana

 

Kërkimi i paqes dhe progresit nuk mund të përfundojë pas disa vitesh të fitores apo humbjes së saj. Kërkimi i paqes dhe progresit, me gjykimet e saja dhe me gabimet e saja, me sukseset e saja dhe me dështimet e saja, kurrë nuk mund të jetë e qetë dhe kurrë e braktisur.

Dag Hammarskjold

 

Kërkimi i paqes fillon në shtëpi, në shkollë dhe në vendin e punës.

Silvia Cartwright

 

Fitoret reale dhe të qëndrueshme janë ato të paqes, e jo të luftës.

Ralph Waldo Emerson

 

Thjeshtimi i jetës është një nga hapat për paqen e brendshme. Një thjeshtim i vazhdueshëm do të krijojë një të brendshme dhe të jashtme të mirëqenies që janë vende harmonie në jetën e dikujt.

Pelegrin Paqe

 

Ky armik i paqes në botë sot është i ndryshëm nga çdo gjë që kemi parë në të kaluarën, dhe ushtria jonë është e mësuar nga, dhe ndërtuar nga, sukseset e mëparshme gjatë bërjës së paqes dhe lirisë në të ardhmen.

Mark Kennedy

 

Ata që janë në luftë me të tjerët nuk janë në paqe me vetveten.

William Hazlitt

 

Ata që e bëjnë të pamundur revolucionin paqësor do të bëjnë revolucionin e dhunshëm të pashmangshëm.

John F. Kennedy

 

Për të arritur paqen e brendshme ju duhet në fakt për ta dhënë jetën tuaj, jo vetëm pasurinë tuaj. Kur ju më në fund e jepni jetën tuaj – duke e çuar në ndritje besimin tuaj dhe mënyra që ju jetoni atëherë, dhe vetëm atëherë, mund të filloni ta gjeni paqen e brendshme.

Pelegrin Paqe

 

Ne bëjmë luftë që të mund të jetojnë në paqe.

Aristoteli

 

Ne duam të marrim lajme të mira në shtëpi për njerëzit tanë, që të mund të flejm në qetësi.

Black Kettle

 

Po, ne e dojmë paqen, por nuk jemi të gatshëm të marrim plagë për të, pasi jemi për luftë.

John Andrew Holmes

 

Ju nuk mund të gjeni paqe duke iu shmangur jetës.

Virginia Woolf

 

Ju nuk duhet të luftoni në një luftë për ta dashtë paqen.

Geraldine Ferraro