Natyra

Redaktoi: Valdet Fetahu

Dhe kjo, jeta jonë, e çliruar nga gjahu publik, gjenë gjuhë në pemë, libra në përrenjtë rrjedhës, predikime në gurë, dhe të mirën në çdo gjë.

William Shakespeare

 

Natyra nuk njeh pushim në përparim dhe zhvillim, dhe e jep mallkimin e saj në të gjitha mosveprimet.

[Johan Wolfgang von Goethe]

 

Në thellësi të dimrit unë në fund mësova se ka qenë në mua një verë e pamposhtur.

Albert Camus

 

Për në natyrën e vërtetë të gjërave, në qoftë se ne me të drejtë i konsiderojmë, çdo pemë e gjelbër është shumë më e shkëlqyer se sa nëse do të ishte bërë prej ari dhe argjendi.

Martin Luther

 

Zogjët këndojnë pas një stuhie, pse njerëzit nuk do të mund të ndjehen aq të lirë për t’u kënaqur në çfarëdo që mbetet për ta.

Rose Kennedy (shkrimtare amerikane 1890-1995)

 

Thellë në rrënjët e tyre, të gjitha lulet mbajnë dritë.

Theodore Roethke (poet amerikan 1908 – 1963)

 

Shikoni thellë në natyrën, dhe atëherë ju do të kuptoni gjithçka më mirë.

Albert Einstein

 

Më i pasuri është ai i cili kënaqet me më së paku, për kënaqësi është pasuria e natyrës.

Sokrati

 

Në të gjitha gjërat e natyrës ka diçka të mrekullueshme.

Aristoteli

 

Le të mësojmë të vlerësojmë do të ketë raste kur pemët do të jenë të zhveshura, dhe të shohim përpara në kohë kur ne mund të vjelim fruta.

Anton Chekohv

 

Si muzika dhe arti, dashuria e natyrës është një gjuhë e përbashkët që mund t’i kapërcej kufijtë politik ose social.

Jimmy Carter

 

Hyjnia Mere pak mund të bëj kundër fuqisë së natyrës.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

Natyra e ka shprehi ta fsheh veten e saj.

Herakliti

 

Flutura nuk llogaritë me muaj por me çaste, dhe ka kohë të mjaftueshme.

Rabindranath Tagore

 

Të jeni të interesuar për ndryshimin e stinëve është gjendje më e lumtur e mendjes se sa me qenë pashpresisht i dashuruar në pranverë.    

George Santayana (filozof amerikan 1863-1952)

 

Ajo që do të jetë e shëmtuar në një kopsht krijon të bukurën në një mal.

Victor Hugo

vf