Klasë e dështuar

Klasë e dështuar

mirë
ta zëmë se ata do të përmirësohen
dhe
injoranca do të zhduket ngadalë
po bota
me se do merret më pastaj
politika ditore si do t’ia dalë
sajesa u bë ligj
shpifja nuk u ndal
me Kosovën eksperimentuan gjatë
të dal ku të dal

Robërit

ata
kanë përvetësuar rolin
e të qenit rob
kanë bërë përvojë
ata
nuk janë më amatorë

Mitrovicë

mat e ç’mat
ndaj e bashko
ajo aty mbeti
mbi Ibrin e lashtë
as e ndanë
as e bashkuan
dikujt duhet t’ia shalojmë
pse nuk mbytemi të gjithë në lumë
përderisa Ibrin dot se kalojmë

Mitrovicë
07-07-2021
Mehmet Bislimi