JALLA MORA RRUGËN LALO

Parodi kushtuar fushatës zgjedhore kosovare :

JALLA MORA RRUGËN LALO

Jalla , mora rrugën , lalo ,
Me dalë fshat me fshat – e ,
Me u zgjedhë Kryetar , moj lalo ,
Du’ me ba fushatë – e ,

Of , aman, aman !
Jalla , mora rrugën , lalo,
Qytet me qytet – e ,
Me u zgjedhë Kryetar, moj lalo,

Më vjen shumë lezet – e ,
Of, aman, aman !
Jalla , mora rrugën , lalo,
Anë e mbanë Kosovës ,

Si t’ më zgjidhni mue , lalo,
Iu jap kos prej kovës ,
Of, aman, aman !
Jalla , mora rrugën , lalo,

Me shkue n’ Gjilan – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo ,
Pimë kafe n’ filxhan – e ,
Of , aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Rreth lumit t’ Mirushës –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu shpëtoj prej gushës ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Për fshatra t’ Moravës –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap petë t’ bakllavës ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
T’ shkoj kah Kamenica –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap kalanica ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj në Hogosht – e
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap bukë me grosh- e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj në Kllokoq – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’iu la me shkelë n’ lloç – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj kah Vitia –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu mbajë veç n’ mantia ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të dalë n’ Karadak – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap qumësht n’ bardak – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj n’ Ferizaj – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu mbajë veç me çaj – e ,
Of, aman , aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj n’ Kaçanik – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap djathë n’ fllanik – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj n’ Elez Han – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap lang n’ sahan – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të dalë në Gollak – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap mazë bollak – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën lalo,
T’ shkoj kah Novobërda –
Si t’ mi jepni votat , lalo ,
S’ iu la me u dalë gërba ,
Of , aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj kah Lipjani –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la me u vjedhë jani ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj kah Prishtina –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Do t’iu jap vojshtina ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
T’ shkoj në fshatra t’ Llapit –
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Kurrë s’ iu ndajë prej llafit ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
T’ shkoj në Obiliq- e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la pa çekiç – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Shkova për Vushtrri – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la pa purri – e ,
Of, aman, aman !

Jalla, mora rrugën , lalo,
T’ shkoj për Mitrovicë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Do t’ pimë shlivovicë – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj për Bajgorë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Nuk iu la pa korrë – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Të shkoj kah Drenica ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu japë boronica ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Drenas – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap ananas – e ,
Of, aman, aman !

Jalla, mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Skënderaj – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu ndërtoj saraj – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue kah Klina ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Nuk iu la pa tlina ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Istog – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Do t’ pimë kafe n’ log – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Malishevë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Nuk iu la në grevë – e ,
Of, aman, aman !

Jalla, mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Rahovec- e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap kastravec – e ,
Of, aman , aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Suharekë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Nuk iu la pa brekë – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Prizren – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la pa dyzen – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Dragash- e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap nga nji dash – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue në Has- e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap qumësht me tas – e ,
Of, aman, aman !

Jalla, mora rrugën , lalo,
Me shkue në Zym – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la me u mbushë tym – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Gjakovë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu jap qumësht me kovë –e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Deçan – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
S’ iu la pa çekan – e ,
Of, aman, aman !

Jalla , mora rrugën , lalo,
Me shkue n’ Junik – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Iu bajë pasunik – e ,
Of, aman , aman !

Jalla, mora rrugën , lalo,
Me shkue në Pejë – e ,
Si t’ mi jepni votat , lalo,
Nuk iu la pa penj – e ,
Of, aman, aman !

Gjilan, më 19.10.2017. Demir KRASNIQI