GJENERAL BAJRAM VAKSINCA

GJENERAL BAJRAM VAKSINCA  

            Teksti dhe muzika : Demir Krasniqi

 

Më Njëmijë e Tetëqind e Dyzet e Tre

Dhe më Njëmijë e Tetëqind e Dyzet e Katër –

Në trevat lindore kryengritje e re ,

Ndër ma të fuqishmet ishin bërë n’ çdo vatër !

 

Atje n’ Kumanovë edhe kah Likova ,

Luginës s’ Preshevës edhe kah  Rainca ,

Bashkë me te luftuan  trimat nga Kosova –

Iu priu  gjenerali trim Bajram Vaksinca !

 

Trim, Bajram Vaksinca e kishte amanetin –

Gjeneral  i  luftës  t’ mbrojë  trojet e gjyshit !

Mbi trojet lindore  arriti pushtetin –

Mbi trevat shqiptare  deri  n’ afërsi t’ Nishit !

 

Vatrat ma t’ fuqishme të këtyre anëve ,

Këto kryengritje mbi trojet shqiptare –

Qenë  lufta t’ lavdishme  për  kundër osmanëve ,

Janë quajt  Kryengritjet  e Dervish Carës !

 

N’ beteja  t’ lavdishme  , pos gjeneralëve tjerë –

Bajram Vaksinca , ishte nga  Likova me rranjë !

Bashkë  me shokë  çliruan  një territor  të gjerë –

Gostivar,  Tetovë , Shkup , Kumanovë  e  Vranjë !…

 

Me Bajram Vaksincën , t’ rëndësishëm  luanin rolin ,

Me Selman Rogoçicën , Emin Bojanën , Ymer Preshevën ,

Së bashku me Emin Xhambazin  e  Sulejman Tolin ,

Baba Feka , Sejdi Mexhanetin e çliruan gjithë trevën !

 

Vendosën nën administrim zonat e banuara shqiptare ,

Deri  n’ afërsi t’ Nishit , por absurdi qëndron n’ tmerr –

Sepse , sot Bajram Vaksincën , nuk e njeh askush fare ,

As fshati ku lindi , as  trevat ma  gjerë !

 

Bajram Vaksinca   është mbuluar nga pluhuri i historisë ,

Siç janë mbuluar  dhe  harruar shumë personalitete  të Likovës

Dhe shumë  monumente t’ rëndësishme t’ Ilirisë –

Në rajonin e Iliridës , Moravicës , Kumanovës !…

 

Prandaj ne i  ftojmë  të gjithë  historianët tanë  shqiptarë ,

Që t’ punojnë n’ këtë drejtim , për t’ hedhë dritë  herë pas herë !

Të vërtetën historike për  gjithmonë këta  për ta  zbardhë –

T’ zbulojnë gjurmët ilirike  n’ rajon  dhe  më gjerë !

 

Gjilan, më 25.09.2018.         Demir KRASNIQI