“Fluturoj, fluturoj…”

Rubrikë për Humor “politik”

Gjatë lojës “Fluturoj, fluturoj”, gjyshja në një moment tha:

-Fluturoj… Ali Ahmeti! Mbesa e nipa ngritën dorën! Askush nuk u përjashtua nga loja!