EMRI NËNË

EMRI NËNË

 

Emri NËNË, është i shtrenjtë ,

Emri NËNË, është i shenjtë !

Emri NËNË, është trimëreshë ,

Emri NËNË, është burrëreshë !

 

Emri NËNË, është bujari ,

Emri NËNË, është krenari ,

Emri NËNË, është shqiptari ,

Emri NËNË, është  yjësi !…

 

Emri NËNË,   nuk do t’ vdes kurrë –

Emri NËNË, do t’ rrjedh si gurrë !…

Emri NËNË, është i përjetshëm,

Emri NËNË , është i pavdekshëm !

 

Emri NËNË , është i bekuar ,

Emri NËNË , është i shenjtëruar !

Emri NËNË , është një kushtrim –

Që e thërret njeriu për shpëtim !

 

Gjilan, më 20.02.2017.         Demir KRASNIQI