Letër e hapur!

__________________________________________________ KOMUNA  E  DEÇANIT MUNICIPALITY  OF  DECANI   –   OPSTINA  DECANI                                                                                            Letër e hapur! Drejtuar Presidentit të Republikës së

Read more