Komuna e Istogut nderon me mirënjohje veteranët e arsimit

Republika e Kosovës                                                              Komuna  e Istogut    Republika Kosovo                                                                     Opština Istok Republic of  Kosova                                                             

Read more