Bylbylat e mëngjesit

Bylbylat e mëngjesit  

  • Teksti, muzika dhe interpretimi : Demir Krasniqi –

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë nëpër  kumbulla ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku të ka mbet Kulla ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë nëpër degë mani ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku të ka mbet Hani ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë nëpër  qershia ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku t’ ka mbet xhamia ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë n’ lisa  te  shpati ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku t’ ka mbet xhemati ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  n’ maje plepi ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku t’ ka mbet mejtepi ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përtej hamami ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku t’ ka mbet imami ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi  faunën ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku  e ke  Komunën ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi  blirin ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku e ke kuririn  ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë mbi  shëtitoret ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku i ke shitoret ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë në degë të mollës ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku i ke nxënësit e shkollës ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë mbi qershi t’ pusit ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku i ke mësuesit ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë përmbi  sirtarët ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku i ke arsimtarët ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi oborret ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku i ke shërbëtorët ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë mbi lisa t’ gjollës ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ka e ke n’ banesa t’ shkollës ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  sipas rendit ;

Bëjnë pyetje Tugjecit –

Ku e ke Zyrën e Vendit ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi qarrin ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku e ke ofiqarin ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  mbi  qilerin ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku e ke postierin ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi kanatën ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku e ke ambulanten ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi fenerin ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku e ke infermierin ?!

 

Bylbylat e mëngjesit ,

Këndojnë  përmbi hambarët ;

Bëjnë pyetje  Tugjecit –

Ku i ke farkëtarët ?!

 

Gjilan, më 08.05.2020 v.      Demir KRASNIQI