Arsimimi

Përpiloi: Valdet Fetahu

I arsimuari ndryshon aq shumë nga i paarsimuari, si i gjalli nga i vdekuri.

Aristoteli

 

Të arsimuarit nuk ndajnë një trup të përbashkët të informacionit, por një gjendje të përbashkët të mendjes.

Mason Cooley

 

Personi mjaft i arsimuar është ai që është në gjendje t’i rezistojë përgjigjeve të lehta dhe të preferuara, jo se ai është kokëfortë por për shkak se ai e di një tjetër shqyrtim më të vlefshëm.

Allan Bloom

 

Njeriu që nuk lexon asgjë është shumë më i arsimuar se sa ai që nuk lexonë asgjë tjetër përveç gazetës.

Thomas Jefferson

 

Person i arsimuar është vetëm ai i cili ka mësuar se si të mësojë të ndryshojë.

Carl Rogers

 

Paradoksi i arsimit është pikërisht ky – kur ai fillon të bëhet i vetëdijshëm fillon të shqyrtojë shoqërinë në të cilën është shkolluar.

James A. Baldwin

 

Personi i paarsimuar e përcepton veten vetëm si fenomen individual, personi pjesërisht i arsimuar e përcepton veten si shembull, dhe personi i arsimuar si përjashtim.

Franz Grillparzer

 

Nuk ka kurrfarë lidhje në mes të ideve politike të klasës sonë së arsimuar dhe vendeve të thella të imagjinatës.

Lionel Trilling

 

Nuk ka gjë më të marrë se ta largosh njeriun e arsimuar nga ajo për të cilën ai është shkolluar.

Will Rogers

 

Por atëherë nuk ka qenë me të vërtetë një fokus i qeverisë sonë për të na bërë popull të arsimuar.

Maynard James Keenan

 

Deri në fund të shkollës së mesme unë nuk isha, natyrisht, një njeri i arsimuar, por e kam ditur se si të përpiqem për t’u bërë.

Clifton Fadiman

 

Fëmija arsimohet nga ajo që është rritur dhe jo nga bisedat e tij.

Carl Jung

 

Fëmijët duhet të arsimohen, por ata gjithashtu duhet te lihen ta arsimojnë veten e tyre.

Ernest Dimnet

 

Demokraci do të thotë qeverisje nga ana e të paarsimuarëve, ndërsa aristokraci do të thotë qeverisje nga ana e të arsimuarëve keq.

Gilbert K. Chesterton

 

Arsimi fillon në shtëpi dhe unë përshëndes prindërit të cilët pranojnë se ata – jo dikush tjetër – duhet të marrin përgjegjësi për të siguruar se fëmijët e tyre janë të arsimuar mirë.

Ernest Istook

 

Arsimimi është i rrezikshëm – çdo person i arsimuar është një armik i ardhshëm.

Hermann Goering

 

Arsimimi është shoku më i mirë. Një person i arsimuar është i respektuar kudo. Arsimimi prekë bukurinë dhe të rinjtë.

Chanakya

 

Çdo gjë ka kufirin e vet – hekuri nuk mund të jetë i arsimuar në ar.

Mark Twain

 

Të rinjtë me arsimim të lartë janë të edukuar, të mësuar dhe monitoruar në të gjitha aspektet e jetës së tyre, me përjashtim të asaj më të rëndësishmës, e cila e ndërton karakterin. Kur është fjala për këtë, shumica e universiteteve i lënë vetëm.

David Brooks

 

Unë mund të premtoj se gratë duke punuar së bashku – të lidhura, informuar dhe të arsimuara – mund të sjellin paqe dhe prosperitet në këtë planetë të prishur.

Isabel Allende

 

Unë nuk shikoj të gjej një person të edukuar në radhët e atyre që kanë diplomuar në fakultet domosdosmërisht. Disa prej njerëzve që unë i njoh janë më të arsimuarit dhe kurrrë nuk kanë qenë as afër fakultetit.

John Keegan

 

Unë e kam arsimuar veten time. Për mua, shkolla ka qenë e mërzitshme.

Van Morrison

 

Kam një ndjenjë se ne të gjithë jemi të edukuar në një shkollë të mendimit. Unë nuk jam i befasuar kur të gjithë i gjej në mesin e shumicës dërmuese të shkencëtarëve, janë njerëz që mbajnë një pikëpamje të caktuar sepse kjo është e tëra që iu është dhënë atyre.

Thabo Mbeki

 

Unë shpresoj t’i shohë të tubuar së bashku të gjithë njerëzit më së miri të arsimuar në botë në një Kongres botëror të shkencëtarëve.

Marquis de Condorcet

 

E di se shumë njerëz mendojnë se jamë budalla. Mirë, por të paktën nuk jam budalla i arsimuar.

Leon Spinks

 

Unë me të vërtetë kënaqem me njerëz. Iu siguroj atyre arsimim dhe inteligjencë më të mirë.

Nicholas Lea

 

Unë me të vërtetë kam punuar të përpiqem të jem mjaft kreativ në pjesët e kitarës kështu që ata që nuk janë me të vërtetë të arsimuar do të dinë se aty ka pasur disa vështërsi për ta bërë atë.

Brad Paisley

 

Unë mendoj se të gjithë duhet të shkojnë në kolegj për të marrë një diplomë dhe pastaj kalojnë gjashtë muaj si një barist dhe gjashtë muaj si një taksist. Pastaj ata me të vërtetë do të jenë të arsimuar.

Al McGuire

 

Unë mendoj se njerzit kanë nevojë të arsimohen me faktin se marihuana nuk është drogë. Marihuana është një bar mjekësorë, një lule. Zoti e ka vendos atë këtu. Nëse Ai e ka lënë këtu dhe Ai ka dashtë që ajo të rritet. Kush i jep qeverisë të drejtë të thotë se Zoti është gabim?

Willie Nelson

 

Në Egjipt sot shumica e njerëzve janë të shqetësuar me marrjen e bukës për të ngrënë. Vetëm disa nga të shkolluarit e kuptojnë se si funksionon demokracia.

Naguib Mahfouz

 

Në disa rrethana, refuzimi për të qenë i mundur është një refuzim për të qenë i arsimuar.

Margaret Halsey

 

Në të kaluarën ne kemi qenë ndoshta të edukuar me thupërr por në një mënyrë shumë më serioze se sa sot.

Frank Woolley

 

Përmbrenda qytetit edukimi duhet të ndryshojë. Përgjegjësia jonë nuk është vetëm të sigurojë qasje në njohuri, ne duhet të prodhojmë njerëz të arsimuar.

James L.Fremer,Jr.

 

Mësimi përfundon në klasë, por arsimimi perfundon vetëm me vdekjen. Fëmijës i jepet universi për t’u arsimuar.

Frederick William Robertson

 

Është shenjë e mendjes së arsimuar të jetë në gjendje të argëtohet me një mendim pa e pranuar atë.

Aristoteli

 

Është pothuajse e pamundur…të bëhesh person i arsimuar në një vend me aq shumë mosbesim në mendjen e pavarur.

James A. Baldwin

 

Me të vërtetë më irriton kur dikush do të më thotë, pasi kam kaluar 20 vjet shkollimi, se si unë supozoj të mendoj.

Thomas Clarence

 

Kjo është vështirë të bëhet sepse ju duhet shikuar njerëzit në sy dhe t’iu thoni se ata janë të papërgjegjshëm dhe përtac. Dhe kush do të dëshironte ta bënte këtë? Sepse kjo është ajo që mungon, zonja dhe zotëri. Në këtë shtet, ju mund të jeni të suksesshëm nëse arsimoheni dhe punoni shumë. Periodikisht. Periodikisht.

Bill O’Reilly

 

Vetëm sipërfaqësisht, asnjë qeveri gjatë historisë nuk ka dashtë me të vërtetë që populli të jetë i arsimuar, sepse atëherë qeveria nuk mund t’i kontrollojë aq lehtë ata.

Maynard James Keenan

 

Burrat dhe gratë duhet të jenë të arsimuar, në një shkallë të madhe, nga opinionet dhe sjelljet e shoqërisë ku ata jetojnë.

Mary Wollstonecraft

 

Përkufizimi im për njeriun e arsimuar është personi i cili e di gjën e vërtetë për ta bërë në kohën e duhur. Ju mund të jeni të sinqertë dhe akoma të jeni budalla.

Charles Kettering

 

Ideja ime për një person të arsimuar është ai i cili mund të bisedojë për një temë më shumë se dy minuta.

Robert Millikan

 

Nëna ime ishte shkolluar në një manastir, dhe ajo ishte konvertuar në komunizëm nga ana e babait tim gjatë periodes më të shfrenuara Staliniste, në fillim të viteve 1930. Kështu që ajo i ka pas dy zota, Zotin në qiell dhe zotin në tokë.

 

Nëna me thoshte se unë duhet të jem jotolerant ndaj injorancës por i kuptueshëm ndajë analfabetëve. Sepse disa njerëz, nuk mund të shkojnë në shkollë, por janë shumë më të edukuar dhe më inteligjentë sesa profesorët e fakultetit.

Maya Angelou

 

Nëna ime ishte një person shumë e shkolluar e cila kishte arsimuar vetveten. Ajo kishte një fjalor të jashtëzakonshëm.

Lynn Johnston

 

Asnjë investim tjetër nuk sjell të ardhura si këthim më të mëdha se sa investimi në arsim. Një forcë punëtore e arsimuar është themel i çdo komuniteti dhe e ardhmja e çdo ekonomie.

Brad Henry

 

Hiçi në këtë botë mund ta zë vendin me këmbëngulje. Talenti nuk e do, hiçi është më i zakonshëm se sa njerëzit e pasuksesshëm me talent. Gjeniu nuk do, joshpërblimi i gjenive është pothuajse një shembull tipik. I arsimuari nuk do, bota është përplotë me dështak të arsimuar. Këmbëngulësit dhe të vendosurit janë të vetmit të plotëfuqishëm.

Calvin Coolidge

 

Një nga problemet më të mëdha të kohës sonë është se shumë janë të shkolluar, por pak janë të arsimuar.

Thomas More

 

Njerëzit mendojnë se vendimet në lidhje me punët e tyre, mënyrën se fëmijët e tyre janë të arsimuar, si kisha e tyre funksionon, dhe produktet që ata blejnë janë bërë nga dikush dhe një vend aq të largët që ata nuk mund të gjejnë askënd për të folur për këtë ka ndonjë ndikim mbi ta.

Robert Teeter

 

Njerëzit duhet të arsimohen dhe të ngjiten për të. Nëse njerëzit humbin këtë respektë, një pasuri e tmerrshme humbet.

Stephen Breyer

 

Njerëzit do të paguajnë më shumë për t’u argëtuar se sa për t’u arsimuar.

Johnny Carson

 

Njerëzit e fuqishëm nuk mund ta përballojnë për t’i edukuar njerëzit që ata të shtypin, sepse një herë kur ju edukoheni me të vërtetë, ju nuk do të kërkoni pushtet. Ju do ta merrni atë.

John Henrik Clarke

 

Leximi ndërton elektorat të arsimuar dhe të informuar në mënyrë jetike për demokracinë tonë.

Brad Henry

 

Respekti për brishtësinë dhe rëndësinë e një jete të individit ende është shenjën e një njeriu të edukuar.

Norman Causins

 

Ajo është ende më pak e civilizuar se sa mashkulli, kryesisht për shkak se ajo nuk ka qenë e arsimuar.

W.L.George

 

Kushtetuta është shkruar nga 55 njerëz të arsimuar dhe shumë inteligjent në Filadelfia në vitin 1787, por ishte shkruar në mënyrë që të mund të kuptohet nga njerëzit me arsimim të kufizuar dhe me inteligjencë modeste.

John Jay Hooker

 

Dallimi në mes të njerëzve injorant dhe të arsimuar është që ky i fundit di për më shumë fakte. Por kjo nuk ka të bëjë me faktin nëse ata janë budalla ose inteligjent.

Neal Stephenson

 

Të arsimuarit nuk ndajnë sasin e përbashkët të informacioneve, por gjendjen e përbashkët të mendjes.

Mason Cooley

 

Gishtrinjtë duhet të arsimohen, gishti i madh është lindur i ditur.

Marc Chagall

 

Ideja se çdo njeri i arsimuar mirë duhet të ketë një zotërim të paktën elementar bazë të shkencae humane, ekzakte, dhe shkenca shoqërore është shumë larg nga edukimin i specializuar që shumica e studentëve sot marrin, veçanërisht në universitetet kërkimore.

Joseph E. Stiglitz

 

Problemi i arsimimit qëndron në faktin se merr shumë kohë; ai shfytëzon deri në maksimum pjesën më të mirë të jetës suaj dhe kur ta përfundoni do ta dini se do të kishit përfituar shumë më shumë po të kishit shkuar për bankier.

Philip K.Dick

 

Personi i paarsimuar e percepton vetëm fenomenin individual, personi pjesërisht i arsimuar rregullat, dhe personi i arsimuar përjashtimet.

Franz Grillparzer

 

Nuk ka asnjë lidhje në mes të ideve politike të klasës sonë të arsimuar dhe vendeve të thella të imagjinatës.

Lionel Trilling

 

Mendoni për këtë: Çdo person i arsimuar nuk është i pasur, por pothuajse çdo person i arsimuar ka një punë dhe një mënyrë për të dalë nga varfëria. Pra, arsimi është një zgjidhje fundamentale për varfërinë.

Kathleen Blanco

 

Të jesh në gjendje për t’u kapur në botën e mendimit – është ai që arsimohet.

Edith Hamilton

 

Të jesh i arsimuar, një person nuk duhet të dijë ose të informohet shumë, por ai ose ajo duhet të kenë qenë të ekspozuar lëndueshmërisë për t’i ndryshuar ngjarjet e një jete të detyruar njerëzore.

Thomas More

 

Në masën që ne jemi të gjithë të edukuar dhe informuar, ne do të jemi më të përgatitur për t’u marrë me çështjet e barkut që tentojnë të na ndajnë.

Caroline Kennedy Schlossberg

 

Arsimimi univerzal ishte qëllim i shekullit njëzet. Përpara, shkrimi dhe leximi ishin aftësi e izoluar kryesisht për një klasë të vogël, me arsimim të lartë profesionist.

Hugh Mackay

 

Nëse nuk e keni përgatitur veten të përfitoni nga mundësitë tuaja, shansi vetëm do t’ju bëj qesharak. Një rast i madh është e vlefshme për ju vetëm nëse proporcionalisht e keni arsimuar veten për ta shfrytëzuar atë.

Orison Swett Marden

 

Guximi i paarsimuar është i padobishëm në fytyrë e plumbave të arsimuar.

George S. Patton

 

Ne nuk janë të arsimuar mjaftueshëm mirë për të kryer aktin e nevojshëm inteligjente për zgjedhjen e udhëheqësve tanë.

Walter Cronkite

 

Ne jemi mjaft të pasur të mbrojmë veten tonë mjaftueshëm, pavarësisht kostos. Ne tash duhet të mësojmë se jemi plotësisht mjaft të pasur për ta arsimuar veten tonë se si duhet të jemi të arsimuar.

Walter Lippmann

 

Ne sot nuk kem aq shumë paragjykime siç kishim para 40 vjetësh, por sot ato janë shumë më të edukuara.

Edward James Olmos

 

Ne kemi hyrë ne epokën në të cilën arsimimi nuk është më vetëm një luks i lejuar i disa njerëzve me një avantazhe mbi të tjerët. ajo është bërë një domosdoshmëri pa të cilën një person është i pambrojtur në këtë shoqëri, komplekse të industrializuar. Ne kemi hyrë me të vërtetë në shekullin e njeriut të arsimuar.

Lyndon B. Johnson

 

Ne duhet ta lexojmë muzikën në mënyrë të njëjtë siç e lexon një i rritur i arsimuar një libër: në qetësi, por duke e imagjinuar zërin.

Zoltan Kodaly

 

Mirë, unë gjithmonë dëshiroj të arsimohem dhe të jem i përgatitur.

Jon Secada

 

Nganjëherë injorantët janë ndër më të arsimuarit.

Suzanne Fields

 

Shoqëria perëndimore ka shumë defekte, dhe kjo është mirë për një person të shkolluar të mendoj edhe përtej këtyre, madje edhe në kurrizë të humbjes së një apo dy qortimesh lotësjellëse.

Robert B. Laughlin

 

Çfarë janë lajmet? është vështirë të përcaktohet. Pikërisht lajmet ndryshojnë gjithçka, dhe në mëngjes tregojnë se nuk janë me të vërtetë të planifikuara t’ju sjellin lajme, përpos t’ju tregojnë se çfarë ka ndodhur gjatë natës, dhe pjesa tjetër është vazhdim i mentalitetit gazetaresk – pak nga kjo, pak nga ajo. Është shumë e vështirë të jesh një qytetar i arsimuar dhe i informuar.

Harrison Ford

 

Pa një arsimi ne jemi në një rrezik të tmerrshëm dhe vdekshëm të rrezikshëm për t’i marrë seriozisht njerëzit e arsimuar.

Gilbert K.Chesterton

 

Frymëzimet mendjemprehta janë proverba të arsimuara.

Karl Wilhelm Friedrich Shhlegel

 

Ju jeni të shkolluar. Çertifikata juaj është për titullin tuaj. Ju mund të mendoni për këtë si një biletë për jetë të mirë. Më lejon t’ju pyes për një alternativë. Mendoni për të si një biletë tuajën për ta ndryshuar botën.

Tom Brokaw