A e dini se… Numri i të lindurve…

Numri i të lindurve nga krijimi i njeriut të parë e më sot rrotullohet rreth 80 miliard, nga të cilët, 50% erdhën në botë këtyre dy mijëvjeçarëve të fundit kurse dy shekujt e fundit kanë lindur rreth 15 miliard. Në jetë janë poshtë lartë 12% i numrit të përgjithëshëm të lindurve. Për shek. XXI parashihen 13 mld. lindje e po aq për në shek XXII.