7 kilometrat që s’i pamë në kontratën e Rasim Selmanaj & Kelkos group

Luan Mehmetaj

7 kilometrat që s’i pamë në kontratën e Rasim Selmanaj & Kelkos group

1. Projekti më i madh zhvillimor për komunen e Deçanit.
2. Investimi më i madh për qytetarët e Deçanit.
3. 30% e ujit të lumit nuk guxon të mungoj në asnjë rrethanë.
4. Kthimi i gjëndjes së mëparshme të lumit.
5. Asfaltimi i 7 kilometrave rrugë.
6. Punsimi.
Etj…

Këto ishin fjalët e kryetarit dhe komunës gjatë nënshkrimit të kontratës me Kelkos Group për ndërtimin e hidrocentraleve. Tani, ne pyesim: çfarë përfituan qytetarët e Deçanit dhe komuna e Deçanit nga kjo kontratë?