Filozofi
     dhe
letërsi

__histori kombëtare, vështrime, debat__

Ballina

Letërsi

Filozofi

Histori

Opinione

Intervista

Citate

Kritikë

 


Kuptimi mbi citatin dhe proverbin

Portal


Ctf

"Proverbat ju ngjajnë fluturave; disa i zëmë, të tjerat fluturojnë." 

[W. Wander]

Citati

Citati (thënia), është pasazh i marrun gjetiu e për  mbështetje dhe përforcim të bindjes mbi temën që shtjellohet. Thënia e përdorur, duhet patjetër të dallohet nga teksti i autorit duke u vënë zakonisht në thojza,  e më rrallë me tekst të pjerrët ose të trashë). Njëherit, këto pasazhe shënohen në bibliografi. Vlera filozofike e citatit qëndron në kualitetin e zgjedhjes lidhur me tematikën në shtjellim si dhe kualitetin dhe renomenë e autorit të citatit. Filozofia është lëmia më e dendur me citate dhe bashkë me religjionet, thesar më i shfrytëzuar*.

 

Proverbi

Proverbi  është një parashtrim i shkurtër dhe i "ngrirë" që shprehë një përjetim të vërtetë, këshillë të mirë dhe, më shpesh paraqitet në formë të enigmës që duhet zbërthyer për ta kuptuar. Proverbi është në thelb , mësim i shkurtër moral. Lëmia që më së shumti prekin proverbat, është e gjërë dhe këtu po përmend më kryesoret si që janë: feja, dashuria, kujdesi, bëmirësia, romantizmi, humori dhe argëtimi.

Proverbat  i kanë rrënjët padyshim në kohët e para të fillimit të shkrimit nga Sumerët dhe Egjiptasit. Prandaj edhe në të shumtën janë me prejardhje tejet të largët që shihet edhe nga rregullimi sintaksor i tyre. Nga autorët  e lashtë, proverba shkruajtën Aristoteli, Platoni, Lukreci, Seneka, Konfucio e shumë të tjerë.

Proverbat janë pasuri patrimoniale kombëtare, kështuqë i dallojmë si "arabe", "kineze", "shqiptare"... 

 


 


Dashuria është e përjetëshme! Ajo nuk lind e as nuk vdes! Është ndjenja e dashurisë ndaj dikujt ose diçkafit që lind ose ndërpritet; nganjëherë përkohësisht, nganjëherë përgjithëmonë.
 

[rmt]

 

 

 


 

"Xhevahire" nga Reis Mirdita

 

Citate
  dhe proverba

Citate
 
sipas autorëve

Altruizmi-Egoizmi
Arsimimi
Art-Dhunti
Besimi
Dashuria
Dashuria (II)
Dashuria (III)
Dashuria (IV)
Dituria
Drejtësia
Edukata
Ëndërrat
Fëmijët
Filozofia
Fjalëbutësia
Frymëzimi
Gruaja
Humori
Imagjinata
Inteligjenca
Jeta
Lakmia
Lotët
Lumturia
Mali
Mëdyshja
Miqësia
Mosha
Motivimi
Muzika
Natyra
Ndryshimi
Nga-fëmijët
Nga-Vizitorët
Optimizmi
Paqa
Paragjykimi
Qesëndi
Rrena
Skamja
Vetitë
Vjedhja
Xhelozia
Të-pandara

 

 
Filozofi
         dhe letërsi

|Citate dhe proverba| |Citate sipas autorëve| |"Xhevahire" nga Reis Mirdita|

Altruizmi-Egoizmi Dashuria Edukata Gruaja Mali Natyra Qesëndi
Arsimimi Dashuria (II) Ëndërrat Humori Mëdyshja Ndryshimi Rrena
Art-Dhunti Dashuria (III) Fëmijët Imagjinata Miqësia Nga-fëmijët Skamja
Besimi Dashuria (IV) Filozofia Inteligjenca Mosha Nga-Vizitorët Vetitë
  Dituria Fjalëbutësia Jeta Motivimi Optimizmi Vjedhja
  Drejtësia Frymëzimi Lakmia Muzika Paqa Xhelozia
      Lotët   Paragjykimi Të-pandara
      Lumturia      
____histori kombëtare, vështrime, debat, politikë, letra të hapura____ © Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Copyright © 2007 [ http:// www. filolet.com ] Tous droits réservés.
Révision : 28 nov. 2012 14:06:32 +0100 .